Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. HVE2000 en diens vertegenwoordigers zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Teksten en/of grafische voorstellingen van deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van HVE 2000 worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.